Eco Dycha

Nie jesteśmy w stanie wyeliminowac całkowicie plastiku ale we współpracy z naszym partnerem , firmą CCR będziemy minimalizować wpływ imprezy na środowisko. W Miasteczku Biegowym CCR podstawi pojemniki do recyklingu butelek po wodzie i izotoniku. W miasteczku Będzie też można oddać elektorzłom do specjalnych kontenerów.