Najszybsze dzieciaki nagrodzi marka BAMBINO

Dzięki naszemu sponsorowi firmie St. Majewski dzieciaki otrzymają teczkę wypakowaną szczelnie produktami marki Bambino. Każde dziecko jest artystą, który bezgranicznie wierzy w swoje możliwości. Dziś marka Bambino to już nie tylko słynne kredki – to cała gama produktów plastycznych do inspirowania i propagowania twórczych pasji wśród dzieci.

A teczka wygląda tak…