Organizator

Organizatorem VII Podkowiańskiej Dychy jest Stowarzyszenie “Podkowiańskie Towarzystwo Biegowe” Jeśli chcesz poznać nasze inne imprezy, pomóc nam w organizacji, wstąpić do stowarzyszenia lub po prostu skontaktować się z nami odwiedź stronę stowarzyszenia www.ptb-podkowa.pl lub nasz fan page na FB: Podkowiańskie-Towarzystwo-Biegowe.

Kontakt z organizatorem w sprawach związanych z biegiem poprzez e-mail: bieg@ptb-podkowa.pl.  Staramy się odpowiadać w ciągu 24 godzin.